Rýdův kopec u Děbolína

 

Typ/materiál: dřevo + železo + kámen

Lokalita: Rýdův kopec u Děbolína, cca 5km západně od Jindřichova Hradce

GPS: 49.1591100N, 14.9396467E

Nadmořská výška: 552m

Okres: Jindřichův Hradec

Období výstavby: 9/2014 – 6/2015

Oficiální zpřístupnění: 8. července 2015

Celková výška: 33m

Výška vyhlídkové plošiny: 24m

Počet schodů: po točitém ocelovém schodišti - 102 schodů, nebo po dřevěném schodišti - 128 schodů

Otevírací doba: Do května 2024 je rozhledna z důvodu rekonstrukce uzavřená !!!

Přístup: Rozhledna leží cca1km západně od Děbolína. Vede k ní úzká asfaltka pro pěší (červená TZT) a pro cyklisty (cyklostezky "Po stopách Emy Destinové" a "Přes památky do pohádky"). Automobilisté mohou parkovat v Děbolíně.

Výhled: úplný kruhový výhled - pohledy jak na blízká (J.Hradec, Velký Ratmírov), tak na vzdálenější sídla (např. Třeboň). Při optimálních rozhledových podmínkách můžeme pozorovat vrch Javořice, vrcholové partie Novohradských hor, Blanského lesa (Kleť) nebo Šumavy.

Historie: S cílem zlepšit vybavenost regionu v oblasti cestovního ruchu a zvýšit atraktivitu Jindřichohradecka přišli představitele městského úřadu v Jindřichově Hradci v roce 2012 s nápadem vybudovat v blízkosti města, a to na Rýdově kopci u Děbolína, turistickou rozhlednu. V rámci architektonické soutěže o nejlepší studii rozhledny byly osloveny čtyři projekční kanceláře, které celkem předložily šest návrhů. Následně z nich pracovní skupina ustavená radou města vybrala dva návrhy, které nechala předložit do veřejné ankety. Rada města posléze na základě výsledků ankety vybrala studii projektanta Ing. arch. Miroslava Hájka ze společnosti H.Projekt (architektonické a konstrukční řešení rozhledny založené na ideji rovnostranného trojúhelníku - trigonu, který tvoří půdorys rozhledny), se kterým byla v říjnu 2013 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace.

Původní odhad nákladů na stavbu rozhledny ve výši 4 mil. Kč však zůstal velmi za nabídkami stavebních firem (více než 15 mil. Kč), které se přihlásily do veřejné soutěže na stavbu rozhledny. Proběhla veřejná diskuze, zda je takto finančně náročný projekt potřebný a zda jej raději z tohoto důvodu neodložit. Zároveň se však objevila možnost čerpat na výstavbu rozhledny evropskou dotaci, která umožnila pokrýt 85 procent veškerých nákladů, a z tohoto důvodu se zastupitelstvo města rozhodlo této šance využít. Dotaci se nakonec podařilo získat a stavba rozhledny tak mohla být v září 2014 zahájena. Její realizace se na základě výsledků výběrového řízení chopila firma STATUS stavební a. s. z Humpolce. Ocelovou konstrukci dodala společnost AG Konstrukt s.r.o. z Českých Budějovic.

Vlastní stavba rozhledny má tvar trojbokého hranolu o půdorysu rovnostranného trojúhelníka. Po dvou kamenných schodech se přichází ke vstupním dveřím do uzavřené základny. Tu tvoří zděná obvodová stěna s řadou oken sahající do prvního nadzemního podlaží. Uvnitř základny vede dřevěné lomené schodiště o 32 stupních na dolní vyhlídkovou plošinu nacházející se ve výšce 6 m. Dále je na výběr ze dvou možností k výstupu na horní vyhlídkový ochoz - buď po 96 dřevěných schodech přiléhajících k vzdušným (neopláštěným) obvodovým stěnám, nebo lze využít kovové spirálové schodiště obepínající osový stožár. V případě „ocelového“ výstupu máte k dispozici 102 stupňů, které vedou na horní vyhlídkovou terasu. Ta se nachází ve výšce 24 m nad terénem a její středová část je od vnější části oddělena skleněnými výplněmi. Zde jsou umístěny dvě lavičky a tři panoramatické plány pozorovatelné krajiny. Na vnější vyhlídkový ochoz vedou troje posuvné dveře. Celá terasa je zakryta originálně tvarovanou dřevěnou střechou. Vertikální hrany celé stavby ochraňují tři ocelové sloupy, v horních partiích nakloněné k ose objektu.

Celkové náklady na výstavbu rozhledny dosáhly výše cca 15,5 mil. Kč, podpora z Regionálního operačního programu Jihozápad (prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu) činila zhruba 12,3 mil. Kč. Slavnostně se návštěvníkům otevřela 8. července 2015.

Necelé dva roky po uvedení do provozu se však na rozhledně začaly objevovat první vady. Na betonovém přízemí se tvořily při silnějších deštích kaluže. Zejména však došlo ke ztrátě barvy původního nátěru, který postupně šedl. Ochrana dřevěných prvků rozhledny tak zmizela. Zhotovitel reklamaci nátěru odmítnul. Vše tak následně vygradovalo do soudního sporu. Začátkem roku 2022 sice došlo k mimosoudnímu vyrovnání ve výši 650 tis. Kč, nicméně potřeba rozhlednu opravit přetrvávala. Město Jindřichův Hradec za tímto účelem vyhlásilo postupně dvě veřejné zakázky. Naoprvé se nepřihlásil žádný uchazeč, na druhou výzvu pak dorazily dvě nabídky. Obě však výrazně překročily stanovený cenový limit (cca 3,5 mil. Kč). Za této situace rozhodlo v červenci 2022 zastupitelstvo města opravu rozhledny odložit. Tehdy se dokonce ozvaly hlasy, které požadovaly rozhlednu zbourat. Předpokládaná rekonstrukce rozhledny nakonec proběhne od listopadu 2023 do května 2024.

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

Foto: V.Vozka (červen 2022)

 

Foto: P.Urbanec (duben 2022)

 

Foto: F.Ježek (březen 2021)

 

Foto: V.Vozka (leden 2020)

 

Foto: A.Průšová (červenec 2017)

 

Foto: J.Šlapák (červenec 2015)

 

Foto: V.Bednář (červenec 2015)

 

Foto: V.Bednář (červen 2015)

 

Foto: J.Šlapák (květen 2015)

 

Foto: J.Štekl (květen 2015)

 

Foto: V.Bednář (květen 2015)

 

Foto: P.Zhorný (březen 2015)

 

Foto: V.Vozka (listopad 2014)

 

Foto: pozvánka na slavnostní otevření

 

Foto: původní návrhy podoby rozhledny

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: